Mestkevers leven enkel van de mest van carnivore dieren

Mestkevers komen over de hele wereld voor behalve op Antarctica. De lichaamskleur is zwart tot groen- of blauwachtig, tropische soorten kennen bontere kleuren. Mestkevers zijn over het algemeen krachtig gebouwd en hebben stevige poten. De zware bepantsering maakt dat de mestkever zwaar en niet erg snel is. De meeste mestkevers kunnen niet vliegen.

Geen enkele mestkever leeft van de mest van carnivore dieren, de ‘donateur’ van de mest is altijd herbivoor. Mestkevers zijn dus eigenlijk planteneters, die andere dieren laten ‘voorverteren’ en leven van de mest.

Mestkevers maken vaak mestballetjes door porties mest achterwaarts op te rollen en gebruiken ze als nestkamers voor de larven, een aantal soorten begraaft de balletjes in een tunneltje voor de larven en andere soorten leven als larve in de mesthoop

Mestkevers spelen een niet onbelangrijke rol in de natuur waarvan andere organismen profiteren;

  • Mestkevers brengen relatief grote hoeveelheden zeer voedingsrijke stoffen diep in de grond. Er is berekend dat het grondverzet bij bepaalde soorten honderden kilo’s per hectare per jaar bedraagt. Omdat veel mestkevers in zand- of heidegebieden leven, zijn het belangrijke bemesters van voedselarme gronden.
  • In de tropen spelen mestkevers waarschijnlijk een grotere rol dan lang werd gedacht; doordat ze de mest van onder andere apen tot balletjes kneden en wegrollen worden de zaden in de mest verder verwijderd van de moederplant. Hierdoor kan een plant- of boomsoort zich niet alleen sneller verspreiden, ook neemt de jonge plant minder snel de ziektes over van de moederplant en heeft een betere overlevingskans.
  • Sommige parasieten hebben voordeel van het samenleven met mestkevers. Mestkevers kunnen ook zelf geparasiteerd worden door o.a. mijten, maar vele soorten parasieten gebruiken de mestkever als vervoermiddel naar de volgende mesthoop om daar op andere dieren te parasiteren. Dit komt ook voor bij aaskevers, waar mijten naar een volgend karkas worden gebracht. Karkassen en mesthopen trekken niet alleen grote hoeveelheden (larven) aan, maar ook de bijbehorende insecteneters zoals muizen en vogels, hierop springen de parasieten vaak over. [nl.wikipedia.org/wiki/Mestkevers]