Mega DNA Databank “De Russische Ark van Noach”

Rusland wil -materiaal van alle organismen ter wereld te verzamelen. De DNA-bank zal het DNA van alle levende wezens op bevatten én het DNA van uitgestorven soorten. De Russische van Noach moet in 2018 gereed zijn. De installatie moet het mogelijk maken om met behulp van cryopreservatie cellen te bewaren die in staat zijn zich te reproduceren. Ook elders in de wereld wordt gewerkt aan soortenbanken.Op het Noorse Spitsbergen bevindt zich de Wereldzaadbank, een project dat de bioviversiteit moet garanderen. Grofweg 1300 kilometer van de Noordpool verwijderd liggen daar bijna een miljoen soorten zaden opgeslagen, diep onder de grond, bij een temperatuur van -18 graden Celsius. In Groot-Brittannië werken ze ook aan een Frozen Ark. Dit project bevat 28.604 bevroren -monsters, waarvan zo’n 7000 afkomstig van bedreigde diersoorten. Het project heeft als doel het verlies van genetische variatie tegen te gaan. [hpdetijd.nlthesecretgreece.gr]

Author: fuzzyfun