Als een boom op een onbewoond eiland omvalt, zou er dan geluid zijn?

Voor de bestaat iets alleen als het waargenomen wordt; dus bestaan de bomen in het park alleen maar als er iemand is om ze waar te nemen. “Als een op een onbewoond eiland omvalt, zou er dan zijn?” Het antwoord dat hierop werd gegeven was nogal technisch: “Geluid is een trilling, die naar onze zintuigen gestuurd wordt door ons oor, en die alleen maar herkend wordt als geluid in onze zenuwcentra. Het vallen van de boom (of een andere verstoring) zal trillingen veroorzaken. Wanneer er geen oren zijn om ze te , is er geen geluid.”


“Wat is het verschil tussen het bestaan van iets en hoe het wordt waargenomen?” Dit is misschien wel de belangrijkste vraag. Als een boom buiten onze waarneming bestaat is er geen enkele manier om te weten te komen of de boom bestaat. Wat bedoelen we dan met “bestaan”?

[wikipedia]

Comments