Overleefde Nephilim de zondvloed?

De vaders van de waren geen mensen zoals wij. Het waren engelen, die op de aarde waren gekomen om bij de mensen te wonen. Toen dus de Vloed kwam, stierven zij niet zoals de andere mensen. Zij lieten de menselijke lichamen die zij zich hadden gemaakt, achter en keerden als engelen naar de hemel terug. Maar zij mochten niet meer in het gezin van Gods engelen terugkomen. Zo werden zij Satans engelen. In de bijbel worden zij demonen genoemd.

Toch na de vloed wordt bericht dat er nadien toch nog ‘’ waren. Volgens sommige bijbelverklaringen komt dat omdat God niet verhinderde dat de zonen van God (die immers geestelijke wezens zijn en dus niet gehinderd werden door de die wel hun aardse nakomelingen vernietigde) na de zondvloed hun ‘oneerbare’ praktijken opnieuw oppakten en weer (reusachtige) nakomelingen bij menselijke vrouwen verwekten.

Toen de Israëlieten het beloofde land verkenden, kwamen ze tot hun schrik deze ‘reuzen’ tegen:

Numeri 13:33 – „Wij zijn niet in staat tegen dat volk op te trekken, want het is sterker dan wij.”

„Het land dat wij zijn doorgetrokken om het te verspieden, is een land dat zijn bewoners verslindt; en al het volk dat wij in het midden ervan hebben gezien, bestaat uit mannen van buitengewone afmetingen.”

“En wij hebben daar de Ne̱filim gezien, de zonen van E̱nak, die van de Ne̱filim afkomstig zijn, zodat wij in onze eigen ogen als sprinkhanen werden, en dat werden wij ook in hun ogen”

Deze mannen van buitengewone afmetingen die zonen van Enak  waren in werkelijkheid geen Nefilim, zoals die verspieders zeiden, maar slechts ongewoon lange mannen, want de Nefilim, de nakomelingen van engelen en vrouwen (Ge 6:4), waren in de Vloed omgekomen.

Reuzen na de zondvloed: de ongewoon lange mannen

“Koning Og van Basan zijn bed is van ijzer en negen el lang en vier breed, gemeten in de gewone el.” (Als we voor deze el ongeveer 52 cm nemen dan zou dit bed 4,68 meter lang en 2,08 meter breed moeten zijn geweest)

Deuteronomium 3:11 – Want alleen Og, de koning van Ba̱san, was overgebleven van wat er nog over was van de Refaïeten. Zie! Zijn baar was een baar van ijzer. Bevindt die zich niet in de stad Ra̱bba van de zonen van A̱mmon? Negen el is haar lengte, en vier el haar breedte, volgens de el van een man.

In latere tijden na de intocht wordt daarom soms nog over Nephilim of reuzen verhaald. Sommige van deze reuzen droegen speren die tussen de vijf en vijftien kilo wogen. De reus Goliath uit de tijd van David, waarschijnlijk ook nog een van de Nephilim, droeg een pantser dat bijna honderd kilo woog en het werd gezegd dat hij ongeveer negen voet (± 2,70 meter) lang moest zijn geweest

Sommige van die reuzen hadden volgens de Bijbel zes vingers aan elke hand en zes tenen aan elke voet. Dit komt tegenwoordig ook nog voor, enkele per duizend, bij mensen met een bepaalde genetische afwijking Polydactylie. Overigens zijn deze mensen meestal van gewone lengte.

Polydactylie wordt in de Bijbel genoemd in 2 Samuel 21:20:

2 Samuel 21:20 – “Tijdens weer een andere veldslag, ditmaal bij Gat, was er een vechtjas die aan elke hand zes vingers had en aan elke voet zes tenen: vierentwintig in totaal. Ook hij was een Refaïet.”

Bronnen, noten en/of referenties

 1. Genesis 6:4
 2. Numeri 13:33
 3. Deuteronomium 20:16,17
 4. Numeri 13:28
 5. Deuteronomium 3:11

Eén gedachte over & ldquo; Overleefde Nephilim de zondvloed? & rdquo;

 1. Niet niet aan het licht te zien. Geld, macht, roem en rijkdom geworden uw
  titel in slechts drie dagen na de initiatie. Indien u interesse hebt om de join
  Illuminati broederschap hoofdkwartier in (U.S.A.) .contact deze mobiele lijn sms
  +15184606425. Voor uw online initiatie. Maakt niet uit waar je bent.
  Geen afstand ….. kan het werk van onze grote heer Lucifer beïnvloeden. Viber +15184606425 Whats app
  +234 813 548 9075 of e-mail illuminatipreist@priest.com nu en zeg ja tegen
  jouw dromen. Begroet de lichtdrager …