Iglesia Luciferina: eerste Satanische kerk in Colombia

In een land waar het katholicisme en het christendom heerst, is het opzetten van een ‘satanische’ kerk ronduit blasfemisch. Maar Víctor Damián Rozo, echte naam Héctor Londoño Villegas dacht er anders over en bracht $ 200.000 in de bouw van de eerste satanische kerk ooit in Colombia.

Echter, Carlos Eduardo Osorio, gouverneur van Quindio, en de aartsbisschop van de nabijgelegen Armenië, Pablo Emiro Salas, benadrukt dat de cultus moeten erkennen dat in het kader van de nationale grondwet is verboden.

Maar volgens Rozo, is de aanbidding van Lucifer, geen duivelsaanbidding. Lucifer is een verbannen engel  uit de hemel, en niet Satan. Maar ddor het gebruik van meerdere satanische symbolen, zoals de Sigil van Baphomet en omgekeerd kruis zou je toch anders denken.

Terwijl Rozo beweert dat hij rijk is, gaf hij toe dat het grootste deel van de bouwkosten van de kerk was uit bijdragen van sponsors in het buitenland. Rozo voegt eraan toe dat volgers van zijn tempel geen bedelaars zijn, maar dat de machtigste mensen in het land volgelingenzijn van de Tempel. Rozo belooft blijkbaar rijkdom en veel seks aan zijn volgelingen. [viral4real.com]

3 gedachten over “Iglesia Luciferina: eerste Satanische kerk in Colombia

  1. Satan is dierlijk en aards en stelt het hedonistisme voor de spiritualiteit en de ziel. Alles wat aards is is tijdelijk en wie de ziel heeft heeft het eeuwige leven. Satan is een gevallen engel en is mislukt en mismaakt en doet zich voor als de engel gods en een engel des lichts om mensen in de verleiding te brengen aan kwaad te doen. De satan komt als een engel des lichts. . .

  2. Satan is de verleider van ondeugd en zonden. Satan is een geboren verleider en een leugenaar. Satan is een dierlijk aards duister sinister wezen.Satan is voor hedonistisch genot zonder spiritualiteit en diepgang en ontkent een hoger wezen. Heerser over het rijk der duisternis. Vrijheid zonder wetten en regels zoals wetteloosheid anarchie nihilisme en ondeugd. De spot hebben met het lijden van anderen en goed met kwaad vergelden. Gaslighting smearcampaigns manipulatie commerciele trends rages cultverschuijnselen en negatieve invloeden vloeken vervloekingen valse beschuldigingen in het licht van die ander staan om zelf in het licht te komen waardoor de waarheid in het duister staat en de leugen zegeviert. Het rijk van satan is duister en heerst over de duisternis en eet van de boom der kennis. Macht controle leugen verleiding van licht duister maken en andere verdraaiingen. Plat vleierij en leeg en hol zonder betekenis met woorden zonder inhoud en waarheid en deloyaal verraad. satan is de leugen de list en is snood en sluw en wil mensen verleiden. Vandaar dat er ook een ongekende vrijheid is zonder zeden en moraal en deugden dan ondeugden. Dat het ontaard in ondeugd. . .