Gaatje boven oor is een aangeboren afwijking of restant kieuwen?

Een pre-auriculaire fistel is een aangeboren afwijking die niet heel zeldzaam is (een paar per duizend geboorten), waarbij er op de wang voor het aan een of aan beide zijden nog een heel klein gaatje te bespeuren is, restant van een embryonale kieuwboog die niet helemaal gesloten is in een vroege embryonale fase, zoals normaal wel gebeurt. Onder de kieuwspleet verstaat men de spleten die bij de embryo’s van alle gewervelde dieren zich in de hals vormen en die bij vissen en de larven van amfibieën tot kieuwen worden.

Meestal heeft de afwijking geen ernstige consequenties maar hij kan wel eens gaan ontsteken en dan leiden tot een hardnekkig iets pus producerend gaatje (de fistel) en moet dan worden verwijderd. Dit zal meestal gebeuren door de kno-arts. Het tegelijkertijd bestaan van andere aangeboren afwijkingen moet voor de operatie worden uitgesloten om onaangename verrassingen tijdens de operatie te vermijden. De diepte van de fistel is van tevoren niet helemaal te voorspellen. [wikipedia]

Volgens evolutionair bioloog Neil Shubin is het een restant van een embryonale kieuwboog die niet helemaal gesloten is in een vroege embryonale fase, zoals normaal wel gebeurt. Met andere woorden: het is een overblijfsel van de tijd toen we nog als vissen via kieuwen ademden.