2 miljard jaar oude natuurlijke kernreactor in Afrika

In de jaren zeventig werden in Afrika de restanten gevonden van bijna twee miljard jaar oude kernreactoren. Men vermoedt dat deze reactoren een natuurlijke oorsprong hebben. Vandaag de dag komen zulke natuurlijke reactoren niet meer voor, aangezien de relatieve dichtheid van splijtbaar uranium door radioactief verval zover is afgenomen dat een zichzelf instandhoudende reactie niet meer mogelijk is.

De onderstaande foto toont Fossiele Reactor 15, die in Oklo in Gabon is gevonden. De Fransen winnen daar al heel lang uranium-235, het enige type uranium dat voor kernsplijting gebruikt kan worden. Uraniumoxide is nog steeds zichtbaar als het gelige gesteente. Enige jaren geleden concludeerden natuurkundigen van de Washington-universiteit in St. Louis dat de ondergrondse massa uraniumerts 150.000 jaar lang heeft gefunctioneerd als een kernreactor van 100 kilowatt, die zichzelf om de paar uur aan en uit zette.

In de zoutlagen in de bodem zijn enorme hoeveelheden xenon aangetroffen. Xenon komt vrij bij kernsplijting en kan alleen in de zoutkristallen zijn opgenomen als de reactorkern af en toe onder water stond. Water is nodig om een kernreactie gaande te houden. Water uit een naburige rivier sijpelde in de poreuze kalksteen waarin het uraniumoxide zich bevond en bracht de kernreactie op gang. Wetenschappers stellen dat dergelijke kernreactoren op meer plekken hebben bestaan. [ninefornews.nlancient-code.com]

Comments