Het mysterie van de Piri Reis kaart

Piri Reis was een Turkse admiraal die leefde van +/- 1470 – 1553. Hij is bekend geworden door zijn nauwkeurige kaart waarop zowel Europa en een deel van Afrika te zien is, als wel Amerika en een stuk van . Het bijzondere aan deze kaart is dat hij in 1513 gemaakt zou zijn, in een tijd dat er nog niets bekend was over en het zuidelijk deel van Zuid-Amerika.  Het vermoeden bestaat dat Piri Reis beschikte over oudere kaarten waarvan hij gebruik heeft gemaakt om deze kaart te tekenen. De kaart als zodanig was eeuwen lang onbekend totdat deze in 1929 door de directeur van het Nationaal Museum in het Topkapi Paleis in Istanbul werd teruggevonden. Daar is de kaart nu nog te bezichtigen. De kaart is getekend op reeënleer en meet ongeveer 90 bij 65 cm.  Natuurlijk klopt niet alles maar de overeenkomst van de continenten en de Atlantische oceaan met de werkelijkheid is treffend.

Midden jaren zestig verscheen het boek ‘Maps of the Ancient Sea Kings’ van professor Hapgood waarin deze zeer nauwgezet historische kaarten onderzoekt, met name deze beroemde kaart van Piri Reis. Hij kwam tot de conclusie dat er een hoog ontwikkelde beschaving bestaan moet hebben duizenden jaren vóór Columbus die onder andere Antarctica met ijsvrije kusten in kaart gebracht hebben. [thurlings.com]

[Beyond Science]