850 jaar oude optische illusie bij tempel in India

Bij de in kun je een prachtige beeld van een groep dansers te zien. Een meisje danst in het midden geflankeerd door 2 mannen die muziekinstrumenten bespelen. Op het eerste gezicht, lijkt dit heel normaal snijwerk, maar kijk eens goed en je zult iets heel vreemds opmerken. Er zijn 6 benen voor 3 personen, maar werkelijk zijn het slechts 4 benen. Dit is een gesneden optische illusie van ten minste 850 jaar geleden. Dit zorgt voor een aantal fantastische visuele effecten.