Aap maakte en gebruikte 3,3 miljoen jaar geleden stenen werktuigen

Ook de rechtoplopende apen waarvan de mens afstamt maakten al simpele werktuigen. Zo’n 3,3 miljoen jaar geleden sloegen ze scherpe snippers van keien af voor gebruik als ‘mes’ en pletten ze voedsel door het op een te leggen en er met een kei op te slaan. Dat maken archeologen op uit de vondst van zo’n 150 naar het zich laat aanzien bewerkte stenen in het huidige Kenia. De stenen vormen een soort overgang tussen de voorwerpen die apen in de natuur gebruiken om noten te kraken en de vroegste ‘echte’ stenen vuistbijlen. [volkskrant.nl]

Een mooi voorbeeld zie je in deze video: Kanzi, een bonobo-chimpansee maakt zelf een stenen werktuig, een handeling waarvoor een hoge mate van intelligentie vereist is. Niet alleen mensapen kunnen overweg met gereedschap. Het gebruik is ook al waargenomen bij vogels, enkele andere zoogdieren en zelfs vissen