Aardpiramides, een blok hard gesteente op een pilaar

ontstaan op plaatsen met zachte gesteenten die bedekt zijn door hardere gesteenten in een omgeving waar veel erosie is. De erosie verwijdert het zachte gesteente behalve op plaatsen waar een restant van het bovenliggende hardere gesteente achterblijft. Het zachtere gesteente in de omgeving erodeert steeds dieper weg waardoor op de plaats met het restant harder gesteente uiteindelijk een piramide- of pijlerachtige vorm kan ontstaan. Het blok hard gesteente op zo’n pilaar kan daarbij los komen te liggen en er na verloop van tijd af vallen waarna het restant van het zachtere gesteente door voortgaande erosie verdwijnt. [wikipedia]

[Credits: Dennis Schmelz]