Aliens exporteren rijkdommen

De arriveerden volgens recentelijke ontdekte Soemerische kleitabletten, rond 6.000 voor Christus komend van dan planeet Nubira. Een groeiend aantal onderzoekers, zoals Zecharia Sitchin, geloven dat de mens is gecreëerd door de Annunaki om voor hen te werken als slaven . Ze werden gebruikt om het te delven wat de Annunaki nodig hadden om een gat in hun ozonlaag te dichten. Dit was ontstaan na een botsing met een ander planeet. Eén van de leiders van de Annunaki heette Nazi. De buitenaardse Goden die Adam creëerden noemden hun kolonie in E.DIN. Zij kwamen naar de wereld op zoek naar goud. NASA wetenschappers zeggen trouwens dat dit ook óns ozonprobleem zou kunnen oplossen. Archeologen hebben mijnbouwruïnes ontdekt die minstens 10.000 jaar oud zijn in Afrika en in Zuid- en Centraal-Amerika. De Adamus die Egypte verlieten werden slaven in de goudmijnen en omdat ze wereldwijd werden ingezet zou dit misschien kunnen verklaren waarom er zoveel gaten zitten in de tegenwoordige evolutionaire en antropologische theorieën. Het zou ook een verklaring kunnen zijn voor mysteries zoals de Nazca-lijnen in Peru en de Grote Piramides van Egypte.

Adam en zijn nakomelingen werden slaven voor deze meesters. Het Hebreeuws Bijbelse woord ‘’avod”, wat meestal wordt vertaald met “aanbidden”, betekent eigenlijk “werken”. Adam en zijn Bijbelse collega’s aanbaden God niet, zij werkten voor hem als slaven. En “God” in dit verband zouden dan de Annunaki zijn. De Soemerische kleitabletten zouden een fascinerende verklaring kunnen zijn voor de vraag waarom de mens zich vestigde als landbouwer in Mesopotamië, in plaats van het ontwikkelen van meer voor de hand liggende zaken als jagen en het wonen in een stam. Op de kleitabletten staat simpelweg dat de Goden hen tot werken dwongen. Er ontstonden steden en de Annunaki stelden één van hun “goden” of een menselijke hybride aan als hoofd van iedere nieuwe nederzetting. Deze leiders werden koningen en ontleenden het recht op hun dynastie en deze te mogen regeren, op de Annunaki bloedlijnen.

bron: anarchiel.com

Eén gedachte over & ldquo; Aliens exporteren rijkdommen & rdquo;