Appelslak heeft longen, kieuwen en een ademhalingsbuis om te snorkelen

De appelslak heeft opvallende anatomische kenmerken, zoals een long/kieuw combinatie. De long stelt de in staat om te overleven in zuurstofarm water van poelen en moerassen en de kieuwen komen goed van pas indien de watercondities gunstig zijn, waardoor de niet constant aan het oppervlak hoeft te komen. Verder heeft de appelslak een sluitklep  waarmee het huisje hermetisch afgesloten kan worden. Hierdoor is het voor een appelslak mogelijk om droge perioden te overleven door zich in te graven in de modder.

Naast de long/kieuw combinatie bezit de appelslak  nog een ander opvallend orgaan: de siphon of ademhalingsbuis. In rust bestaat dit orgaan uit een huidplooi boven de linker zijde van de kop. Wanneer de slak de luchtinhoud van de long wilt verversen, dan trekken de spieren van de ademhalingsbuis samen en wordt de karakteristieke buis gevormd. De slak beweegt zich daarbij in de richting van het wateroppervlak en maakt contact met de lucht erboven via de uitgestrekte ademhalingsbuis. Het grote voordeel van een dergelijke ademhalingstechniek is dat de appelslak op deze wijze niet volledig aan het oppervlak hoeft te komen, alwaar ze zeer kwetsbaar zijn voor roofdieren. [applesnail.net]