Ark van Noach

Hier de documentaire over het vinden van de Ark van Noach. In 1959 werd er een foto genomen door een Turkse luitenant tijdens een inspectie vanuit de lucht in het gebergte van Ararat van een opmerkelijke vorm. De foto is geplaatst in het Life Magazine in 1960 en dat heeft een Amerikaans team bewogen om de plaats te onderzoeken. Tijdens het onderzoek hebben ze in de zijkant van de vorm een gat geblazen. Voorbarig heeft het team geconcludeerd dat het om een natuurlijke vorm ging. Achteraf zei een van de onderzoekers: ‘Zonder dat we het wisten hebben we een gat in de zijkant van de Ark geblazen, iets wat ik nu betreur. Maar ja, we beseften niet dat het de Ark was.’ De foto in Life, en het onderzoek in 1960 heeft Ron Wyatt geïnspireerd om de bijzondere vorm zelf te onderzoeken. Dit onderzoek heeft jaren geduurd en heeft vele onthullende feiten opgeleverd. Het onderzoek, de verbazende resultaten, de feiten en de uiteindelijke conclusie dat deze plaats de beste kandidaat bij uitstek voor de Ark van is komt goed naar voren in de documentaire

Het Bijbelverhaal

Noahs Ark
Noahs Ark

had een vrouw en drie zonen. De namen van zijn zonen waren Sem, Cham en Jafeth. Elk van hen had een vrouw. Noachs gezin bestond dus uit acht personen. Nu liet God Noach iets vreemds doen. Hij zei hem dat hij een grote ark moest bouwen. Deze ark was zo groot als een schip maar leek op een lange kist. ’Maak hem drie verdiepingen hoog’, zei God, ’en maak er kamers in.’ De kamers waren voor Noach en zijn gezin, voor de dieren en al het voedsel. God zei Noach ook dat hij de ark waterdicht moest maken. ’Ik zal een grote watervloed brengen en de hele wereld vernietigen’, zei hij. ’Wie niet in de ark is, zal sterven.’ Noach en zijn zonen gehoorzaamden God en begonnen te bouwen. De andere mensen lachten erom. Zij bleven slecht. Niemand geloofde Noach toen hij hun vertelde wat God ging doen. Noachs gezin brengt dieren en eten naar de ark Het kostte veel tijd om zo’n grote ark te bouwen. Na vele jaren was ze eindelijk klaar. Nu zei God dat Noach de dieren in de ark moest brengen. Van sommige soorten moest hij er twee, een mannetje en een wijfje, naar binnen brengen, maar van andere zeven. Ook de verschillende vogelsoorten moest hij in de ark brengen. Noach deed alles wat God hem zei. Ten slotte gingen ook Noach en zijn gezin in de ark. Daarna sloot God de deur. Noach en zijn gezin wachtten nu. Stel je voor dat jij ook in de ark zit. Zal de vloed werkelijk komen, zoals God heeft gezegd?   6:9-22; 7:1-9

bron: jw.org

Author: fuzzyfun