Astronaut Jim Lovell: Maan is geen witte bol in de inktzwarte ruimte

In een artikel uit de krant De Tijd ui t 23/12/1968 staat geschreven dat de astronauten van Apollo 8 niet alleen een kristal helder uitzicht hadden op de aarde, maar ook op de die volgens Jim Lovell is omgeven door een helder blauwe gloed en niet zonder meer – zoals tot dusverre werd aangenomen- als een witte bol in de inktzwarte ruimte hing. Het heelal is zwart omdat het leeg is en dus kleurloos.


Materie heeft wel een kleur vanwege de manier waarop het verschillende kleuren (zon)licht absorbeert, reflecteert of verstrooit. Bij afwezigheid van materie is er dus geen reflectie of verstrooiing en dus zie je zwart, wat de afwezigheid van het licht aangeeft. Om deze reden is de hemel zwart als we vanuit de ruimte kijken.

Bron: De tijd – dagblad voor Nederland 23-12-1986

Atmosfeer van de Aarde is verantwoordelijk voor kleurveranderingen

Wanneer de Maan laag aan de hemel staat, moet het licht  een langere weg door de atmosfeer afleggen. Het licht word ‘gefilterd’ door de aardatmosfeer. Dit veroorzaakt bijvoorbeeld de rode ondergaande Zon en de blauwe lucht. De aardatmosfeer verstrooit blauw licht sterker dan geel of rood licht, waardoor het blauwe licht gedeeltelijk word weggefilterd uit het maanlicht. Wanneer de Maan lager aan de hemel staat, is dit filteren sterker en krijgt de Maan een meer gele kleur, door het ontbreken van blauw licht. Wanneer de Maan ondergaat is de lichtweg door de atmosfeer het langst en wordt ook het grootste deel van het gele licht weggefilterd, waardoor de Maan rood van kleur wordt. Hetzelfde geldt voor de Zon, al is het geler worden van de Zon moeilijk te zien doordat de Zon op die hoogte nog te fel is om goed te kunnen bekijken.

Het is dus inderdaad de atmosfeer van de Aarde die verantwoordelijk is voor de kleurverandering. Dit gebeurt overigens wel wanneer de Maan tegenover de Zon aan de hemel staat. [hemel.waarnemen.com]

Comments