Atavisme een ommekeer in zijn evolutie

In de biologie is een een wijziging van een biologische structuur waardoor een voorouderlijk kenmerk weer verschijnt nadat het verloren is gegaan door evolutionaire veranderingen in vorige generaties.  Atavismen kunnen op verschillende manieren voorkomen; Een daarvan is wanneer voor eerder bestaande fenotypische kenmerken in worden bewaard , en deze worden tot expressie gebracht door een die de overheersende genen voor de nieuwe eigenschappen uitschakelt of ervoor zorgt dat de oude eigenschappen de nieuwe vervangen. [wikipedia.org]

[John Smithson]