Báthory’s moorddadige geschiedenis

Elisabeth Báthory (1560/ 1614) was een Hongaarse gravin die in kasteel Csejte bij Trencsén woonde, in het huidige Slowakije. Ze is de bekendste seriemoordenaar in de Slowaakse en Hongaarse en staat in het Guinness Book of Records als moordenares met de meeste doden op haar naam. Báthory en vier vermeende handlangers werden opgepakt op verdenking van het martelen en vermoorden van 30 tot 40 meisjes en jonge vrouwen, naar aanleiding van verklaringen van dorpsbewoners uit die tijd. Er gaan verhalen dat dit aantal in werkelijkheid honderden tot 2000 jonge vrouwen zou kunnen bedragen. Een kanttekening bij deze cijfers is dat de getuigen baat hadden bij een veroordeling van Báthory. Deze erfden namelijk van haar. Die vier handlangers werden een week na de arrestatie veroordeeld. Drie van hen kregen de doodstraf en de vierde (Katarína Benická) levenslang. Báthory zelf werd nooit officieel veroordeeld, maar in afzondering opgesloten in haar eigen kasteel. Hier stierf ze vier jaar later. Haar adelstand voorkwam dat ze de doodstraf kreeg.

Čachtice Castle
Er bestaan verschillende versies van de verhalen over Báthory’s moorddadige geschiedenis. De meest aangehaalde is die waarin ze op haar vijftiende trouwde met graaf Ferenc Nadasdy, een militair. Hij was weinig thuis en de jonge gravin verveelde zich. Daarom liet ze boeren oppakken en martelen tot de dood erop volgde. Van haar man zou Báthory de fijne kneepjes van het martelvak hebben geleerd. Bovendien zou ze hier een sadistisch genoegen in hebben geschept.

Toen een dienstmeid tijdens het kammen iets te hard aan Báthory’s haren trok, gaf de gravin haar een klap die het meisje deed bloeden. Haar handen zaten onder het , glommen en zagen er in de ogen van de gravin jonger uit. Báthory zou de woorden “ is de eeuwige jeugd” hebben gesproken en liet vanaf dat moment jonge meisjes van boerenfamilies oppakken en vermoorden, om vervolgens in hun te baden. Deze praktijken zouden daarop tussen de 600 en 700 boerenmeisjes en dienstmeiden het leven hebben gekost. Pas toen de gravin ook adellijke meisjes voor haar doeleinden om zeep begon te helpen, werd er ingegrepen. Ze werd opgepakt in december 1610. Haar helpers werden gedood en Báthory zelf opgesloten in een kamer zonder ramen, met alleen een spleet voor lucht, eten en drinken. Vier jaar later overleed ze daar.

Ook bestaat er een versie van Báthory’s geschiedenis die stelt dat ze op elfjarige leeftijd verkracht werd door haar toen achttienjarige neef. Hierdoor zou ze waangedachtes hebben gekregen. [wikipedia.org]

De leugens over Elizabeth Bathory worden eindelijk onthuld; Deze video onthult die leugens