Bermuda Driehoek laat kompas op hol slaan

Een veelgehoord verhaal over de is dat uw hier op hol slaat. Het zou binnen de driehoek het echte noorden en niet het magnetische noorden aanwijzen. Er zit een kern van waarheid in. Het ware noorden valt niet samen met de zuidpool van het aardmagnetisch veld. Er is sprake van een variatie die afhankelijk is van de plek waar u uzelf bevindt. Die variatie – ook wel magnetische declinatie genoemd – moet gecompenseerd worden. Doet u dat niet, dan is het zeer moeilijk om koers te houden. De mate van magnetische declinatie is niet alleen afhankelijk van de plek waar u uzelf bevindt, maar ook van de tijd waarin u leeft. De magnetische polen van de aarde verplaatsen zich namelijk. In het verleden (de negentiende eeuw) wees een kompas dat niet gecompenseerd was in de Bermuda Driehoek dan ook inderdaad naar het ‘echte noorden’ in plaats van naar het magnetische noorden. Maar vandaag de dag is dat niet meer het geval.[scientias.nl]

[Science Channel]