Bijbel gevonden in gesmolten staal van Twin Towers

Een brandweerman  vond een in een stuk gesmolten staal, dat afkomstig was van Twin Towers dat ingestorte op . Hoe de dit overleefde is al op zich een wonder te noemen bij een smeltpunt van 4000 graden voor de stalen constructie. Maar het werd nog wonderbaarlijker, de tekst van leesbare bijbelpagina zou werkelijk verbazingwekkend zijn. Is dit een boodschap zijn van God?  Of komt het omdat papier niet smelt?

De bovenstaande foto is één afbeelding van de 9/11 collectie gemaakt  door Ira Block, een internationaal gerenommeerde fotograaf die meer dan 30 verhalen heeft geproduceerd voor het National Geographic Magazine.

Bij het analyseren van bijbelse teksten is de Schrift in het midden van de pagina van Mattheüs 5, 32-42.  

28/42: Gij hebt gehoord, dat gezegd is: Oog om oog, en tand om tand.  Maar Ik zeg u, dat gij den boze niet wederstaat; maar, zo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe; En zo iemand met u rechten wil, en uw rok nemen, laat hem ook den mantel; En zo wie u zal dwingen een mijl te gaan, gaat met hem twee mijlen. Geeft dengene, die iets van u bidt, en keert u niet af van dengene, die van u lenen wil.

Wonder of gewoon toeval?

De Bijbel heeft een kartonnen dikke kaft en een compact papieren boek.    Als je papier verhit zonder dat er zuurstof bij kan verbrandt het papier niet, er vindt ontleding plaats. Er ontstaan nieuwe stoffen: een vaste, zwarte stof (koolstof), condens (water) en een scherp ruikend, brandbaar gas. Reactieschema: papier → koolstof + water + gas. De reden dat het niet smelt, is bij de temperatuur die nodig is om de gassen en vloeistoffen te verbranden om het papier te verbranden.  Ook weten we niet hoe snel  het bluswater zijn werk heeft gedaan.  [scholieren.com]