Bijbelvragen: Gevleugeld wemelend schepsel op vier of zes poten?

Wim Knar  gaat met een Jehovah’s getuigen in gesprek over  tekst uit de waar men spreekt over een gevleugeld wemelend schepsel met vier poten. De daarna volgende Bijbeltekst spreekt over nog twee poten “springpoten”. Het gaat om de volgende Bijbeltekst


Leviticus 11:20 Elk gevleugeld wemelend schepsel dat op vier [poten] gaat, is voor U een gruwel. 21 Slechts het volgende moogt GIJ eten van alle gevleugelde wemelende schepselen die op vier [poten] gaan: die welke boven hun poten nog springpoten hebben, om daarmee over de aarde te springen. 22 Daarvan moogt GIJ de volgende eten: de treksprinkhaan naar zijn soort, en de eetbare naar zijn soort, en de krekel naar zijn soort, en de veldsprinkhaan naar zijn soort. 23 En elk ander gevleugeld wemelend schepsel dat inderdaad vier poten heeft, is voor U een gruwel.

discussie begint op 3:40

Eén gedachte over & ldquo; Bijbelvragen: Gevleugeld wemelend schepsel op vier of zes poten? & rdquo;

  1. Goeie vraag !!! Ik snap wel wat Jehova’s getuigen hiermee bedoelen, hij legt het toch duidelijk uit? alle 4 potige met 2 springpoten mag je eten