Binnenkijken bij de vrijmetselaars

De biedt mannen van deze tijd een methode om te komen tot persoonlijke zingeving en ethische plaatsbepaling. Door het gebruik van symbolen en het ondergaan en het gezamenlijk beleven van rituelen, tekent zich voor de bewust levende man een weg van persoonlijke groei en ontwikkeling af. Deze weg helpt hem zich te plaatsen ten opzichte van zichzelf, de medemens en datgene wat hij als leidinggevende kracht in zijn leven aanvaardt.  De vrijmetselaar ziet zichzelf symbolisch als ruwe steen, een steen die bewerkt moet worden om een plek – zijn plek – in de samenleving in te nemen. Een samenleving die hij ziet als een te voltooien bouwwerk.

Een van de meest geheimzinnige clubs ter wereld opende in Eindhoven en Oirschot de deuren voor het publiek: de vrijmetselaars. Voorzitter Chris Linders van de loge Licht en Vrijheid geeft een college vrijmetselarij in de normaal voor het publiek gesloten werkplaats.

 

Wie belangstelling heeft voor het vrijmetselaarschap, kan zich voor een eerste kennismaking bij een loge melden. Met kandidaten voor het lidmaatschap vindt een intensief proces van nadere kennismaking plaats, waarbij onderzocht wordt of verwacht mag worden dat de loge en het nieuwe lid op zinvolle wijze kunnen samenwerken. [vrijmetselarij.nl]