Bioglas tegen infectie van het bot of beenmerg

Osteomyelitis is een infectie van het bot of beenmerg die doorgaans veroorzaakt wordt door bacteriën. Recente ontwikkelingen hebben geleid tot een aantal nieuwe biomaterialen, zoals bioglas, die het mogelijk maken om het probleem in één stap aan te pakken. De expertise met deze nieuwe groep biomaterialen neemt steeds meer toe en de resultaten zijn zeer bemoedigend.

Mogelijk kan daardoor de aanpak in de nabije toekomst de gouden standaard worden. Dit artikel tracht inzicht te geven in de ontwikkeling, het werkingsmechanisme en de indicaties van het fascinerende biomateriaal, bioactief .