Biologische oorlogvoering in de 6e eeuw v.Chr

Biologische wapens werden voor zover bekend voor het eerst ingezet in de 6e eeuw v.Chr, toen Assyrische soldaten de bronnenvan hun vijanden vergiftigden met Moederkoornschimmel die van nature op Rogge groeit. In de bovenstaande afbeelding zie je een stenen bas-relief uit de 9e eeuwv.chr. uit het paleis van Ashurnazirpall II in Nimrud, Mesopotamie, toont een Assyrische soldaat die het emmertouw doorsnijdt boven een put in de belegerde stad.

Moederkoorn produceert giftige stoffen die kunnen leiden tot darmkrampen en doorbloedingsproblemen, waardoor vingers en tenen afsterven en hallucinaties kunnen optreden. Soms nam het epidemische proporties aan, leidend tot uitroeiing van hele dorpen of steden

image: pinterest.com

Comments