Birth By Centrifugal Force, een apparaat uit 1965 om de geboorte te vergemakkelijken

Birth By Centrifugal Force, een apparaat uit 1965 om de van een kind door middelpuntvliedende kracht te vergemakkelijken. De voorziet in een roteerbaar apparaat dat in staat is om de moeder en de foetus te onderwerpen aan een middelpuntvliedende kracht die erop gericht is de inspanningen van de moeder te ondersteunen en aan te vullen, zodat die middelpuntvliedende kracht en haar inspanningen samenwerken om de actie van weerstandskrachten en vergemakkelijken de van het kind. Wes doorloopt het grappige patent over Birth By Centrifugal Force door een model van Barbie-formaat te bouwen.

Comments