Bloedmaan verduisteringen het einde der tijden?

Deze maansverduistering is volledig en zorgt ervoor dat de een oranje-rode gloed krijgt, een zogenaamde bloedmaan. De bloedmaan valt in hetzelfde weekend als het joodse Pesach en het christelijke Pasen. En juist in de bijbelboeken van het Christendom en Jodendom staan teksten over bloedmanen die wereldwijd voer zijn voor theorieën over het samenvallen van de maansverduistering en het einde der tijden. Vooral de maansverduisteringen in 2014-15 lijken op iets te wijzen. Volgens NASA kwam het in de afgelopen 2.000 jaar zelden voor dat het verschijnsel zich drie keer kort achter elkaar voordeed. lees meer

Joël 2:31, waarin wordt geschreven over een bloedkleurige maan.De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt