Budweiser bier: beste vloeistof voor perpetuum mobile

Men spreekt van een vloeistof perpetuum mobile van de derde soort, als het apparaat eenmaal in beweging gezet uit zichzelf voor eeuwig blijft voortbewegen. Maar welke vloeistof kun je hier het beste voor gebruiken? Uit de test is gebleken dat  het effectiefst is ..en kwam het merk Budweiser het best uit de test.


Dat is in de praktijk onmogelijk voor dit soort klassieke machines, doordat door onder meer wrijving energie verloren gaat, waardoor uiteindelijk het apparaat stilvalt.