Cesium is één van de meest actieve metalen op aarde

Cesium staat op plaats 47 in de ranglijst van meest voorkomende elementen in de aardkorst. Cesium is één van de drie metalen met een ‘gouden’ uiterlijk, naast en – uiteraard – . De rest van de metalen is grijs of zilverwit. Het alkalimetaal cesium is zacht, makkelijk vervormbaar en smelt al bij 29 graden Celsius. Het is het meest elektropositieve en alkalische element dat er is, en het meest reactieve metaal.


Cesium zelf reageert explosief met onder de vorming van en cesiumhydroxide: een zeer sterke base die zelfs glas kan aantasten. De seconde is gedefinieerd aan de hand van de energieniveau’s van een cesium-atoom. Uiterst precieze atoomklokken op basis van cesium kennen een afwijking van minder dan één seconde in vele miljoenen jaren. Lees meer

Comments