Collectief gedrag in zwermen

Zeer indrukwekkend filmpje van de zonverduisterende massa spreeuwen. Het is nog steeds niet duidelijk hoe de spreeuwen in deze enorme zwermen van vele duizenden kunnen vliegen zonder tegen elkaar aan te botsen.  Collectief gedrag is belichaamd in zwermen insecten, zwermen , kuddes antilopen en scholen vissen. In elk van deze gevallen bewegen individuen zich door hun omgeving en reageren ze bijna gelijktijdig op bedreigingen en kansen, en vormen ze een golvende enclave die lijkt te functioneren als een enkele entiteit.

[Vroege Vogels]

Een dergelijke gecoördineerde beweging vereist de snelle en efficiënte overdracht van informatie tussen individuen, maar inzicht in hoe deze informatie zich door de groep verspreidt, zijn wetenschappers al lang ontgaan. Het bestuderen van dit gedrag in visscholen was ongelooflijk uitdagend, omdat de signalen die het besturen op bliksemsnelheid voorkomen, uit meerdere richtingen en bronnen komen, en natuurlijk omdat alles onder water plaatsvindt.


Nu maken ze gebruik van nieuwe observatietechnieken en technologieën – waaronder high-speed video, bewegingsregistratiesoftware en geavanceerde statistische modellering – om de mysterieuze mechanica van het onderwijs bloot te leggen.  Deze bevindingen kunnen licht werpen op de evolutie en de voordelen van collectief gedrag in het dierenrijk. [bioGraphicMagazine]