Cowspiracy …. Niemand wil erover praten

Dierlijke landbouw is verantwoordelijk voor 18 procent van de uitstoot van broeikasgassen, meer dan de  uitlaatgassen van alle vormen van vervoer. De wetenschap heeft  onderzoek gedaan naar de werkelijke effecten van de veeteelt dat nog altijd groeit.