Panpsychisme gaat ervan uit dat alle materie bezield is

David John Chalmers  is een Australische bewustzijnsfilosoof. Hij is verbonden aan de Australian National University. David Chalmers neigt ernaar zich buiten de grenzen van het wetenschappelijk aanvaardbare te bewegen. David Chalmers  gaat ervan uit dat samengestelde delen en de vormgeving van een soort van heeft, een psychische aard als substantie.  Wanneer bewustzijn bijvoorbeeld als fundamenteel beschouwd zou worden zou dit een vorm van panpsychisme zijn.


Panpsychisme gaat ervan uit dat ofwel alle materie bezield is, ofwel, in ruimere zin, dat de kosmos als organisme bezield is. Hiermee wordt niet bedoeld dat alle materie levend is of bewustzijn bezit, maar eerder dat de samenstellende delen van de materie of wat het vormgeeft een soort bewustzijn heeft. Het panpsychisme kent aldus niet alleen aan mens en dier, maar ook aan en aan alles in de anorganische een vorm van bewustzijn toe. Dus ook materie zou volgens het panpsychisme van psychische aard zijn, met als conclusie de identificatie van psychè met substantie.

[bol_search_form limit=”4″ block_id=”bol_56f859929174c_search-form” cat_id=”0″ cat_select=”0″ default_search=”David Chalmers” name=”fuzzyfun” sub_id=”David-Chalmers” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”500″ cols=”2″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Comments