De bijzondere krachten van statische elektriciteit

Bill Nye the Science Guy is voornamelijk bekend vanwege zijn vele optredens in populaire media als wetenschapspopulariseerder. Hij maakt in deze demonstratie gebruik van een ballon die aan een draad  is gebonden. Zo toont hij de bijzondere krachten van  van  en .

Inductie van statische kan worden veroorzaakt door wrijving tussen voorwerpen die uit verschillende materialen bestaan. Ook wrijving met droge lucht of andere gassen kan statische inductie veroorzaken. Afhankelijk van het soort materiaal wordt een voorwerp bij wrijving positief of negatief geladen. Ook de sterkte waarmee de lading wordt geïnduceerd hangt af van het soort materiaal.

Hoewel het woord wrijving veel wordt gebruikt is inmiddels aangetoond dat het feitelijk het scheiden van verschillende slechtgeleidende materialen na enig onderling contact is, welke de inductie opwekt. De binding van de atoomkern met de elektronen verschilt tussen beide materialen. Aan het grensvlak verplaatsen elektronen zich van het materiaal met de zwakste naar dat met de sterkste binding. Hoe sneller de scheiding plaatsvindt, hoe meer elektronen er achterblijven, aangezien ze niet oneindig snel (met de lichtsnelheid) kunnen reizen. De ladingsscheiding is daarmee een feit. Gebleken is dat hoe groter het verschil in bindingsenergie is, hoe hoger de inductie uitpakt. Dit staat bekend als het Helmholtz Doppelschicht-model [wikipedia]