De Overtocht door de Rode Zee

De Farao zei dat de Israëlieten weg moesten gaan uit Egypte.  Ongeveer 600.000 Israëlitische mannen en veel vrouwen en kinderen verlieten het land. Toen de Israëlieten Farao en zijn leger achter zich aan zagen komen, werden zij erg bang. Nu zei God tegen Mozes dat hij zijn staf over de Rode Zee moest uitstrekken. Toen Mozes dit deed, liet Godeen sterke oostenwind waaien. Het van de zee werd gescheiden en aan beide kanten tegengehouden.

Daarna begonnen de Israëlieten over droge grond door de zee te trekken. Het duurde uren voordat de miljoenen mensen met al hun dieren veilig door de zee aan de overkant waren gekomen. Ten slotte konden de Egyptenaren de Israëlieten weer zien. Hun slaven waren ontsnapt! Daarom joegen zij achter hen aan de zee in. Toen liet God de van hun wagens aflopen. De Egyptenaren werden erg bang en riepen: ’God strijdt voor de Israëlieten en tegen ons. We moeten hier weg!’ Maar het was al te laat.

Op dat moment zei God dat Mozes zijn staf weer over de Rode Zee moest uitstrekken, zoals je dit op het plaatje hebt gezien. Daarop keerde het terug en bedekte de Egyptenaren en hun wagens. Het hele leger was achter de Israëlieten aan de zee in gegaan. Niet één Egyptenaar kwam er levend uit! De uittocht is één van de meest tot de verbeelding sprekende gebeurtenissen uit de Bijbel. Toch geloven velen niet dat deze gebeurtenis ooit heeft plaats gevonden. Er word gezocht in gebieden die niet overeenkomen met het Bijbelse verslag.

De onderstaande documentaire behandelt dit vraagstuk en toont veel opmerkelijke vondsten en bevindingen die uw kijk op de uittocht uit Egypte zal verrijken. Onder andere worden de graanschuren van Jozef in Egypte en wagenwielen van het leger van de farao in de van Akaba, de vroegere Rode Zee getoond.

Author: fuzzyfun