De splitsing van de maan, een Godswonder?

De splitsing van de   was een wonder toegeschreven aan de islamitische profeet Mohammed , afgeleid van de verzen 54: 1-2  “The Hour has come near, and the moon has split [in two].” Het verhaal werd door sommige latere moslims gebruikt om anderen te overtuigen van het profeetschap van Mohammed. Het heeft ook veel moslimdichters geïnspireerd, vooral in India. De meeste moslimcommentatoren interpreteren de gebeurtenis als een letterlijke splitsing in de maan , terwijl sommige anderen het beschouwen als een gebeurtenis die zal plaatsvinden op de oordeelsdag of een optische illusie.


Apollo- missiefoto ’s van de Rima Ariadaeus onthulden een 300 km lange spleetlijn op het oppervlak van de maan.  Toen hij in 2010 werd gevraagd naar suggesties voor internet dat dit het bewijs was van het verhaal in de Koran, zei NASA-wetenschapper Brad Bailey: “Mijn aanbeveling is om niet alles te geloven wat je op internet leest. Peer-reviewed papieren zijn de enige wetenschappelijk geldige bronnen Er bestaat momenteel geen wetenschappelijk bewijs dat de maan in twee (of meer) delen is gesplitst en vervolgens op elk gewenst moment in het verleden weer is samengesteld. [wikipedia]

[Quran Now]

Comments