De “Verdwenen Kolonie” van Roanoke

De Roanokekolonie was een poging van de ontdekker Engelsman Walter Raleigh om een op te zetten aan de kust van Noord-Amerika. De kolonie werd gesticht op het Roanoke, aan de kust van North Carolina (hoewel de kolonie toentertijd ‘Virginia’ heette). John White bracht een nieuwe groep mensen naar Roanoke (89 mannen, 17 vrouwen en 11 kinderen) . Het fort werd gebouwd, en de kolonisten achtergelaten. Pas in 1590 kon hij de kolonie bezoeken, maar die was verlaten. Slecht weer dwong White om te vertrekken zonder een uitgebreide zoektocht naar de kolonisten te doen. De enige aanwijzing was het woord “CROATOAN”, gekerfd in een boom. Hiermee eindigden Raleighs pogingen om Virginia te koloniseren. Wat er met de “Lost Colony” gebeurd is, is nog steeds niet bekend, maar de inkerving doet vermoeden dat de overlevende kolonisten de kolonie hebben verlaten om zich bij de Croatoan-stam aan te sluiten.

Van recente datum is de ontdekking, dat op een kaart die White gebruikte, een tweede locatie later onzichtbaar is gemaakt. Deze lag vijftig kilometer noordelijker. Dit bracht onderzoekers van het British Museum tot een nieuwe theorie: een groot deel van de kolonisten zou zich in die tweede hebben gevestigd. In het tegenwoordige Bertie County zijn inderdaad archeologische vondsten gedaan die wijzen op een oude Engelse bewoning. [wikipedia]

Author: fuzzyfun