De vreemde geschiedenis van Rat Kings

Rattenkoning is de benaming voor een aantal zwarte die met hun staarten in elkaar verknoopt zijn geraakt. Wanneer zij aan elkaar verbonden zijn, kunnen ze geen kant meer op en verhongeren. Er zijn rattenkoningen gevonden van drie tot zeven, maar ook van meer dan 20 . Het is onduidelijk hoe het komt dat de staarten in zo’n onontwarbare knoop komen. De plausibele verklaring is dat de dieren dicht bij elkaar kruipen om te slapen, dat voedselresten en uitwerpselen de staarten plakkerig maken en bij het wakker worden de staarten in de knoop raken. Onduidelijk is waarom de beesten zich dan niet los worstelen (en staarten doorknagen). Soms is het noodzakelijk de staarten te amputeren om de dieren te redden. De naam is een verwijzing naar het volksgeloof dat de koning van een rattennest een troon moet hebben en dat deze gevormd wordt door de staarten van zijn ondergeschikten. Soms raakten de staarten in verwarring, met het noodlottige gevolg. Men meende ook wel dat de op deze manier werden geboren en dat de staarten vergroeid waren. In de knopen zitten echter nooit vergroeiingen, en ze bestaan uit dieren van verschillende leeftijden. [wikipedia]

[Underknown]