Dysonbol, een hypothetische megastructuur

Een of Dysonschil is een hypothetische megastructuur, bedacht en beschreven door de Engels-Amerikaanse natuurkundige en wiskundige Freeman Dyson (1923). Deze bol zou bestaan uit een systeem van rond een ster draaiende satellieten, die (bijna) alle energie van deze ster zouden opvangen. Dyson redeneerde dat een dergelijk systeem het logische gevolg zou zijn van de langetermijnontwikkeling van technologische beschavingen. Hij stelde voor om naar bewijs van het bestaan van zo’n systeem te zoeken, omdat dit zou kunnen leiden tot de ontdekking van zeer intelligent leven.


Sindsdien zijn er variaties op het ontwerp van Dyson ontstaan, zowel vanuit de techniek als vanuit sciencefiction. In deze varianten wordt uitgegaan van industriële of bewoonbare systemen in plaats van satellieten. De meest extreme, maar ook meest onwaarschijnlijke variant gaat uit van een volledig dichte schil rond een ster. Deze schil (of bol) heeft dan een diameter die ruwweg gelijk is aan de zogenaamde bewoonbare zone rond een ster, de zone waarin aanwezige planeten het meest geschikt zijn voor (menselijk) leven. Deze versie is zeer onwaarschijnlijk vanwege de gigantische hoeveelheid materiaal, en de tijd om de bol te bouwen zou generaties in beslag nemen. [wikipedia]

[SciShow Space]