Experiment laat zien dat e-coli krachtige antibiotica inhalen

Het gebruik van kan leiden tot resistenties, dat wil zeggen dat de bacteriën minder gevoelig worden voor het middel. Resistenties treden vooral op wanneer veel bacteriën met het middel in aanraking komen en met name wanneer het middel niet hoog genoeg gedoseerd is c.q. wanneer het antibioticum onvoldoende op de plek van de infectie aankomt. Enkele micro-organismen zijn in staat om resistent te worden ondanks blootstelling aan effectieve concentraties van een geschikt antibioticum. Dit laat in een petrischaaltje zien dat krachtige antibiotica inhalen. Het is een blik op hoe zelfs eencellige bacteriën kunnen evolueren en hoe we voorzichtig moeten zijn met het gebruik van antibiotica [wikipedia]

[Science Channel]