Een hagelkanon is het proberen waard

Een hagelkanon is een apparaat waarmee geprobeerd wordt hagelvorming in buien tegen te gaan. Ze produceren elke 7 seconden schokgolven met hetzelfde geluid als een donderslag. Het hagelkanon werd al rond 1896 ontwikkeld door de Oostenrijker Stiger. De effectiviteit van het hagelkanon is echter niet bewezen. Tegenstanders zeggen dat bij bliksem, die vaak vergezelt, veel sterkere schokgolven uitgezonden worden, terwijl dat geen effect lijkt te hebben op hagelvorming. Voorstanders zeggen dat ook bliksem effect heeft, echter dat een continue drukgolf noodzakelijk is, wil het effect merkbaar zijn. Tevens dient de positie van de hagelkanonnen zorgvuldig gekozen te worden omdat hagel zich niet per definitie boven het te beschermen gebied vormt.


Wetenschappelijke studies die de werkzaamheid van het hagelkanon aantonen ontbreken, evenals wetenschappelijke studies die het tegendeel aantonen. De Raad van State overweegt dat “het effect van deze apparaten proefondervindelijk is gebleken”. Daarmee zijn eventuele alternatieven nog lang niet toegekomen aan het bewezen (juridische) niveau van conventionele anti-hagelkanonnen. [wikipedia]

Comments