Evolutie is een wetenschappelijke theorie

Hoe kan iets uit niet komen? Hoe kunnen deze natuurlijke wetten zonder een ontwerper zo perfect gebalanceerd en ontworpen zijn? De  is net als de schepping slechts een model dat wordt gebruikt om datgene wat wij waarnemen in de wereld zoals wij die kennen, uit te leggen. Het is geen feit, geen natuurlijke wet, het is niet eens een wetenschappelijke theorie, maar gewoon een model! Het proces van de en ook de handeling van de schepping kunnen niet worden geobserveerd of herhaald en daardoor blijven beide modellen onbewezen.


Ondanks het meer dan honderd jaar bestuderen van fossielen, zijn er geen bewijzen van overgangsvormen ontdekt.  Darwin merkte het probleem al op en het is er nog steeds. De evolutionaire stambomen in leerboeken zijn gebaseerd op verbeelding, niet op fossiel bewijs materiaal. Ook is er absoluut geen bewijs voor wat voorafging aan deze vroege voorganger van de cel. De zogenaamde niet-vereenvoudigbare complexe machines kunnen niet stapsgewijs ontstaan zijn, omdat deze systemen alleen maar kunnen werken als alle componenten aanwezig zijn. Daarom is langzaam “evolueren” geen mogelijkheid. [gefundeerdgeloof.org]

Eén gedachte over & ldquo; Evolutie is een wetenschappelijke theorie & rdquo;

  1. Charles Darwin wist niets van genetica. Hij kon rustig een theorie bedenken, waarbij hij geen rekening hoefde te houden met de complexe realiteit van DNA, genen en eiwitten. Hij heeft wel ontdekt dat er biologische verandering is en zoiets als natuurlijke selectie. Maar zijn fout was dat hij er een richting aan gaf, alsof alle ‘hogere’ dieren uit ‘lagere’ dieren ontstaan zouden zijn. Áls er al een richting aan biologische verandering gegeven moet worden, dan is die naar beneden gericht: er is degeneratie in plaats van ‘evolutie’.

    http://www.degeneratie.nl/index.asp?PaginaID=1088

    http://www.verzwegenwetenschap.nl/index.html