Experiment populatie ratten uit 1968

John B. Calhoun wilde weten wat het effect van de groei van een ratten op hun sociale gedrag zou zijn. De toename van het aantal ratten vond plaats binnen een gelijkblijvende, beperkte ruimte. Boven een bepaald aantal ratten waren de effecten dramatisch. De vrouwtjesratten vertoonden gedragsstoornissen. Zwangerschappen werden voortijdig beëindigd en veel vrouwtjes, die wel op de normale tijd baarden, overleefden het niet. Vrouwtjes, die het wel overleefden, schoten vaak tekort in hun moederlijke functies.


Mannetjes begonnen seksueel afwijkend gedrag te vertonen en er was onder hen sprake van kannibalisme. Sommige werden overactief, anderen trokken zich terug. Er was ook sprake van een soort ziekelijk (pathologisch) aan elkaar klitten, wat andere normale gedragspatronen ontregelde zoals andere het hof maken, nesten bouwen en jongen verzorgen. De conclusies van dit : een totale afbraak van complex sociaal gedrag, uiteindelijk resulterend in de ondergang van de bevolking. [overpopulationawareness.org]