Gezond bos dankzij beren en de nodige zalmresten

Visetende bomen klinken alsof ze rechtstreeks uit sciencefiction komen. Ecologen weten al heel lang dat zalmen schone, snelstromende beken nodig hebben voor hun voortplanting – en dat gezonde bossen nodig zijn voor heldere beekjes. Maar nu is gebleken dat diezelfde bossen ook weer  nodig hebben om gezond te blijven – en dat een belangrijke rol spelen in deze relatie. De beer bijt de dood, en loopt er dan mee het bos in om hem rustig te kunnen eten. Soms lopen ze wel 800 meter met hun vis. Beren eten hooguit de helft van hun vangst (de lekkerste hapjes, zoals en rugspier). De rest blijft liggen voor marters, kraaien, raven, meeuwen en arenden. Ook allerlei insecten eten van het karkas waardoor weer andere vogels worden aangelokt. Binnen een week is het zachte weefsel verdwenen. Uit de uitwerpselen van al die dieren en uit de dode vis zelf lekken diverse stoffen in de bodem. Er is berekend dat een bos langs een zalmrivier per jaar zo’n 120 kg per hectare ontvangt. Dit is vergelijkbaar met de hoeveelheid kunstmest die in commercieel beheerde bossen wordt uitgestrooid. Lees meer hierover op Sustainablefootprint.org

[SciShow]

Comments