Göbekli Tepe: oudste tempel ter wereld werd bewust met aarde bedolven

Göbekli Tepe (Navelberg) is een bergheiligdom dat met een ouderdom van circa 11.500 jaar het oudst bekende tempelcomplex ter wereld is. Het is gebouwd rond het begin van het en staat op het hoogste punt van een langgerekte bergketen ongeveer 13 km ten noordoosten van Şanlıurfa, een stad in het zuiden van Turkije. Vóór het begin van de opgravingen werd de heuvel die het heiligdom bedekte, als landbouwgrond gebruikt.

Generaties van boeren hadden steeds maar weer vervelende stenen weggehaald en op grote hopen gestapeld. Ook hadden boeren geprobeerd om grote stenen die in de grond zaten, kapot te slaan. Veel is daarmee uit onwetendheid vernield. Archeologen begrepen dat deze steil oprijzende heuvel niet van natuurlijke oorsprong kon zijn. Rond 1962 ontdekte men er grote, T-vormige pilaren in de grond. De Amerikaanse archeoloog Peter Benedict vermoedde dat ze uit de steentijd stamden. Aan het begin van het achtste millennium v.Chr. verloor de navelberg blijkbaar zijn betekenis. Het complex is echter niet domweg in vergetelheid geraakt en in de loop der tijden door de natuur verzwolgen: het werd bewust met aarde bedolven. Waarom dit gebeurde, is niet duidelijk, maar het heeft het monument voor de wereld behouden.

Vakantie Turkije? voor u al onze bestemmingen in Turkije op een rij.

De monolithische T-vormige pilaren zijn versierd met: Zeer zorgvuldig bewerkte reliëfs van leeuwen, stieren, zwijnen, vossen, gazellen, (zoals slangen) en vogels. Het is niet duidelijk of de scheppers van deze werken daarmee alleen de dierenwereld om hen heen wilden afbeelden dan wel mythische wezens. Sommige T-pilaren hebben armen, waaruit men zou kunnen concluderen dat het om gestileerde mensen gaat dan wel om mythische wezens. Niet alleen de reusachtige grootte, ook het feit dat hier zoveel pilaarheiligdommen naast elkaar staan, maakt het complex uniek. Er zijn tot op heden elders geen vergelijkbare complexen uit deze tijd gevonden.

bron: wikipedia

Comments