Openingsceremonie Gotthardtunnel, een lokale volkslegende “de duivelsbrug”

De opening van de Sint Gotthardtunnel ging gepaard met een openingsceremonie die bijgewoond werd door Europese leiders. De uitgebreide ceremonie werd georkestreerd door de Duitse theaterregisseur Volker Hesse en beeld scenes uit die doen denken aan satanische rituelen. Massamedia probeert deze scene te verklaren aan de hand van de berggeiten die leven in de Alpen, wat zou verklaren waarom de man als geit verkleed is. Maar men slaagt er niet in te verklaren waarom de mensen neerknielen voor de berggeit… Deze ceremonie lijkt haar inspiratie te halen uit de lokale volkslegende over de duivelsbrug die als volgt gaat:

De rivier de Reuss was zo moeilijk om te doorwaden dat een Zwitserse herder wenste dat de duivel er een brug over zou bouwen. De duivel verscheen, maar wilde voor de bouw van de brug dat de eerste ziel die de brug zou oversteken aan hem gegeven werd. The herder ging akkoord, maar dreef een geit vóór hem over de brug waardoor hij de duivel bedotte. In woede ontstoken door deze schijnvertoning neemt de duivel een rots met de bedoeling om daarmee de brug kapot te maken, maar een oude vrouw tekende snel een kruis op de rots waardoor de duivel de rots niet langer kon dragen. De rots is daar toen blijven liggen en in 1977 werd 300.000 Zwitserse frank uitgegeven om de 220 ton zware rots met een omtrek van 127 meter te verwijderen zodat plaats gemaakt kon worden voor de bouw van de Gotthardtunnel. Ondanks dat de duivel verloren had in de legende, lijkt hij tijdens deze ceremonie toch de overwinnaar te zijn. [restkerk.net]