Grot van Vergeten Dromen

In de 3D-film Cave of Forgotten Dreams gaat Herzog op zoek naar het verhaal achter de grottekeningen. Wie waren de mensen die ze maakten? En zouden de tekeningen bij fakkellicht voor de grotbewoners misschien een ‘vorm van protocinema’ geweest kunnen zijn? De tekeningen in de grot werden gemaakt door de zogenaamde cro-magnonmens, de prehistorische mens uit het Laat Paleolithicum, de oude . Tot nu toe zijn er zo´n driehonderd met rood of zwart geschilderde dierafbeeldingen gevonden. Afbeeldingen van onder leeuwen, neushoorns, oerossen, paarden, beren en bizons. Daarnaast zijn er veel abstracte tekens en afdrukken van handen in de grot te vinden. De afbeeldingen zijn naar schatting negen- tot tweeëndertigduizendjaar oud. De vondst was onder meer interessant omdat enkele afgebeelde dieren, zoals een panter en een uil, niet eerder in grotten uit de oudere steentijd zijn gevonden.

Filmmaker Werner Herzog kreeg enkele jaren geleden bij hoge uitzondering toestemming om enkele dagen te filmen in de Grotte Chauvet. Ondanks veel restricties en technische complicaties filmde hij met speciaal ontworpen 3D-camera’s de ondergrondse wereld met honderden prehistorische kunstwerken.

[Charlie Collier]

Comments