Grote hoeveelheid Helium in het binnenste der aarde?

Wetenschappers maakte een superdiep boorgat dieper dan het diepste punt van de oceaan van , met een  diepte van meer dan 7,5 mijl (12 kilometer) en werd de diepste kunstmatige punt op onze planeet.  Wetenschappers ontdekte ook gassen zoals , waterstof, stikstof, en zelfs kooldioxide (microben). Dat komt omdat in het binnenste van de radioactieve vervalprocessen plaats vinden, die en warmte produceren. [download pdf http://natuurtijdschriften.nl/search?identifier=405523]


De uittredende hoeveelheid helium is echter slechts 4%, van wat men op basis van de uittredende warmte mag verwachten. Een mogelijke verklaring voor deze tegenstrijdigheid is, dat het grootste gedeelte van de helium in het binnenste der aarde zou achterblijven. Een andere mogelijkheid is, dat de aarde nog uit de ontstaanstijd een grote warmtevoorraad in zich heeft (hetgeen betekent, dat niet alle warmte door radioactief verval ontstaat). Beide mogelijkheden zijn nauwelijks met het model van een oude aarde in overeenstemming te brengen.

Twee alternatieven en twee problemen in het model van een 4,5 miljard jaar oude aarde:

a)     Laten we ons voorstellen, dat er zich op tijdstip nul geen helium in het binnenste der aarde bevindt. Wanneer we nu een vervalproces starten dat zoveel warmte produceert als we heden vaststellen, dat zou het inderdaad te verwachten zijn, dat aanvankelijk slechts een klein deel van de helium de weg naar het aardoppervlak vindt. Het grootste gedeelte zou in de aardkorst achterblijven. Na verloop van tijd zou echter een evenwicht moeten ontstaan. Het is niet voor te stellen, dat na 4,5 miljard jaar nog steeds een mismatch bestaat tussen het geproduceerde en uittredende helium. 

b)     Laten we ons voorstellen, dat de uittredende warmte slechts voor een klein deel door radioactieve vervalprocessen veroorzaakt wordt. Ook dit is in het model van een miljarden jaar oude aarde nauwelijks denkbaar. Het is moeilijk voor te stellen, dat de aarde in deze lange tijd nog steeds niet afgekoeld zou zijn. [0095.info]