Het bewustzijn is niet te vinden in de hersenen?

De wetenschap leert ons dat specifieke functies aan bepaalde hersendelen gekoppeld zijn. Als deze beschadigd raken zullen de corresponderende functies uitvallen. Diezelfde wetenschap stelt ook dat ons bewustzijn gezeteld is in de hersenen en het gevolg is van chemische activiteit. De natuur doet ons echter weer eens verbaasd staan. Uit de onderstaande voorbeelden blijkt dat “bewustzijn” zoals wij dat kennen blijkbaar niet te vinden is in de grijze massa die wij hersenen noemen. Het mysterie is kennelijk groter dan met de huidige stand van de wetenschap verklaard kan worden.

boy Josiah Ethan White werd geboren zonder hersenen … met een hersenstam.

Hij overleefde meer dan 2 jaar en leek een gelukkig speelse baby met een stralende lach, die reageert op stimulansen en zich mentaal ontwikkelde. Dit laatste hielden de dokters voor onmogelijk gezien de afwezigheid van hersenen. [faithreel.org]

Man met maar 25% hersenen  die werkzaam is als ambtenaar

Recent nog publiceerde NewScientist over een man met maar 25% hersenen die werkzaam is als ambtenaar en die een psychisch gezond leven lijdt. Hij werd bij ontdekt in een routine onderzoek. Maar er zijn meer gevallen bekend.

Man met een paar millimeter grijze materie heeft een IQ van 126 en is universitair geschoold

Bij een 44-jarige man werd bij toeval ontdekt dat zijn hersenpan hoofdzakelijk gevuld was met vloeistof. Een CT-scan wees uit dat hij over niet meer dan een paar millimeter grijze materie beschikte. De man heeft een IQ van 126 en is universitair geschoold. lees meer

Geen linker hersenhelft en toch  normaal leven leiden

Bij een 39-jarige Chinese vrouw die naar het ziekenhuis ging omdat ze zich niet lekker voelde ontdekte men bij toeval dat zij geen linker hersenhelft heeft. Haar moeder vertelde desgevraagd dat haar dochter een normaal leven leidt, haar school met goed heeft afgesloten en geen problemen heeft met haar geheugen

Man met ¼ van de brein leeft een normaal leven

In juli 2007 ontdekt een Frans onderzoeksteam bij een man een abnormaal klein brein, slechts ¼ van de normale afmeting. Desondanks leeft de man een normaal leven. Hij is getrouwd, vader van twee en werkt als gemeenteambtenaar. Toen hij jong was werd een drain aangelegd om de vloeistof in zijn hersenen af te voeren. Deze drain werd op 14 jarige leeftijd verwijderd. De man heeft een IQ van 75, maar wordt niet geclassificeerd als een mentaal gehandicapte. lees meer: New Scientist

bron: zielenknijper.nl

Comments