FuzzyFun

Het elektromagnetische spectrum: basisuitleg over straling

Elektromagnetische straling is de voortplanting door de ruimte van elektrische en magnetische oscillaties (trillingen). is een vorm van elektromagnetische straling. Alle soorten elektromagnetische straling hebben in het een snelheid gelijk aan de lichtsnelheid.In een elektromagnetisch spectrum staat de verdeling van elektromagnetische straling als functie van de frequentie.

Mobiele versie afsluiten