Het is tweeënhalf voor twaalf op Doomsday Clock

Sinds 1947 bepaalt een groep Amerikaanse atoomwetenschappers  jaarlijks of de wereld dichterbij of juist verder verwijderd is van een cataclysmische ramp. Vandaag werd de Doomsday Clock een halve minuut vooruit gezet. Het is nu tweeënhalf voor twaalf in de wereld. Zo dichtbij de Apocalyps kwam de klok niet sinds 1953, toen Rusland en de VS kort na elkaar thermonucleaire wapens testten.

De tijd op de rampenklok fluctueert. Sinds hij in gebruik is genomen, is de tijd achttien keer verzet. Sinds de val van de Berlijnse muur was het relatief vroeg op de klok; in de jaren negentig zelfs zeventien minuten voor twaalf. Sinds 2015 stond de doemsdagklok op drie minuten voor twaalf. Toen kwam dat door toegenomen spanningen tussen de VS en Rusland, en door ‘het extreme gevaar dat dreigt door klimaatverandering en nucleaire wapens terug te dringen’.Vooral de ‘slecht overwogen en zeer verontrustende uitspraken’ van Trump baren de wetenschappers zorgen. Met name omdat Trump zich positief uitliet over nucleaire wapens en negatief over klimaatverandering. [trouw.nl]