Het Meissner-effect met vloeibare Helium

Het Meissner-effect  is de totale afstoting van een magnetisch veld door een supergeleider onder de kritische temperatuur Tc. Anders gezegd, de supergeleider heeft dan geen magnetische flux meer. Als gevolg hiervan is een interessant verschijnsel waar te nemen. Een permanent magneetje blijft zweven boven de supergeleider. Wanneer een permanente magneet de supergeleider nadert gaat in de supergeleider een elektrische stroom lopen die een spiegelbeeld magnetisch veld opwekt.


Door de supergeleiding zal de geïnduceerde stroom blijven lopen en de magneet boven de geleider blijven zweven. Doordat de magnetische veldlijnen worden vastgepind in de supergeleider zal de magneet niet van het magnetische veld afglijden. Een uitwendig magnetisch veld wordt om de supergeleider heen gebogen en raakt de supergeleider niet aan. De maximale veldsterkte die een supergeleider kan ondervinden wordt de kritische veldsterkte Bc genoemd. Wordt de veldsterkte groter dan Bc dan zal de supergeleider terugkeren naar zijn normale toestand. [wikipedia ]