Het Mysterie van de 8 gezichten van de Grote Piramide van Giza

De 4 zijden van de Grote staan in hun midden naar binnen toe. Dit betekent dat de eigenlijk uit 8 zijden bestaat. Dit is de enige die zo gebouwd is. De ‘ingevallen’ zijden zijn alleen zichtbaar vanaf een grote hoogte in de lucht boven de als de zon loodrecht boven de evenaar staat. Dit is dus maar 2 maal per jaar. Op het moment dat de zon loodrecht boven de evenaar staat zijn de schaduwen van de acht vlakken zichtbaar door de ‘knikken’ in de 4 zijden.

Deze gegevens maken de piramiden van Gizeh en met name de Grote Piramide een wonder. Er is nog geen theorie over de bouw van de piramide die draagvlak heeft bij een grote groep onderzoekers. De stenen waarmee het gebouwd is zijn in zulke grote aantallen en van zo’n zwaar gewicht dat het met onze bouwtechnieken nog steeds onmogelijk lijkt om zo’n bouwwerk te voltooien. Er zijn al veel geheimen van de piramiden ontdekt, maar waarschijnlijk moeten er nog een hoop mysteries ontrafeld worden… [ruimbegrip.nl]